ATEX AKIŞ ŞALTERLERİ

Patlayıcı ortamlarda kullanıma uygun, ultrasonik, elektromanyetik, termal ve fiziksel ölçüm yöntemlerini kullanarak atex akış ölçümü yapılabilmektedir. Analog sinyal veya kontak sinyali alınarak atex akış kontrolü sağlanabilir.

atex

akış

atex

akış