SIVI SEVİYE GÖSTERGELERİ

Sıvı Seviye Göstergeleri elektrik beslemesi bulunmayan, tamamen mekanik göstergelerdir. ELG manyetik seviye göstergeleri transmitter sensör ve switch eklentileri ile desteklenebilir. Göstergeler; sıcaklık, yoğunluk, basınç, bağlantı biçimi ve akışkan ile kimyasal uyum koşulları dikkate alınarak seçilmelidir. Ayrıca JENERATÖR YAKIT DEPO ŞAMANDIRASI ve JENERATÖR YAKIT SEVİYE GÖSTERGESİ